Memòria Històrica dels Ateneus a Catalunya: un patrimoni de pràctica associativa i una història que cal rescatar

Ateneus Laics i Progressistes, en col·laboració amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, pretén fer un treball de recuperació de la memòria històrica del moviment ateneísta, tenint en compte la dispersió de la informació en el territori, molta d'ella confiscada.

  • Número: 3
  • Autor: Dolors Marín Silvestre
  • Edició: Barcelona, 2009