La República en els cors: El cor de la República

Una reivindicació dels valors de la República per convidar a la construcció d'una ètica civil.

  • Número: 2
  • Autor: Vicenç Molina
  • Edició: Barcelona, 2006
  • ISBN: 84-87064-54-X
  • Preu: 9€