La mare dels ous del calendari. Breu apunt

Un calendari és un sistema elaborat pels humans per comptar els dies, per regular la vida social i la religiosa, així com l'activitat productiva, domèstica i comercial, i per reforçar la cohesió de la comunitat humana corresponent.

  • Número: 4
  • Autor: Víctor Compta
  • Edició: Barcelona, 2006
  • ISBN: 84-87064-56-6
  • Preu: 9€