Escoltisme per a nois. Un manual per a la instrucció de bons ciutadans

Aquest llibre té la seva pròpia història. I quan es publica, el 1908, –primer en forma de sis fascicles quinzenals a partir de gener i, després, en forma de llibre el mes de maig– és quan es posa en marxa, pròpiament, el moviment escolta. El redactat definitiu de l'edició original deu molt, però, a l'experiència que Baden-Powell havia dut a terme els primers dies del mes d'agost anterior, quan va organitzar i dirigir un campament amb 24 nois a l'illa de Brownsea.

  • Número: 4
  • Autor: Robert Baden-Powell
  • Edició: Barcelona, 2010
  • ISBN: 978-84-87064-70-8
  • Preu: 12€