Educar en la llibertat. Manual de formació de monitors i caps

Aquest document pretén ser una eina útil de reflexió i debat per al desenvolupament de l'acció educativa de monitors d'esplai i caps escoltes en el temps lliure.

  • Número: 2
  • Autor: Fundació Ferrer i Guàrdia, Escola Lliure El Sol, Esplac i Acció Escolta
  • Edició: Barcelona, 2005
  • ISBN: 84-87064-41-8
Download attachments: