Tècnic investigador

Graduat en sociologia (UAB), màster oficial d'estudis avançats en exclusió social (UB) i actualment doctorand en antropologia social (UB). Experiència en recerca en diversos grups universitaris: GEPS - UAB (Globalisation, Education and Social Policies), GEDES - UB (Grup d'Estudis sobre Dispositius d'Exclusió Social), GRECS - UB (Grup de Recerca en Exclusió i Control Social). Especialitzat en sociologia i antropologia de l'Estat, de la intervenció pública i de la cultura.