Tècnica de projectes

Graduada en Ciències Polítques i de l'Administració per la Univeristat de Barcelona (2015). Màster en Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pomepu Fabra i Johns Hopkins University (2018). En contínua formació en els àmbits d'educació, gènere i immigració.