Tècnica investigadora

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012), institució on va cursar, a més, el Màster Oficial en Participació i Polítiques Locals (2013).

Realitzà pràctiques professionals a l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació durant 2011. Amb experiència en l’àmbit públic, privat i institucional com a tècnica de participació ciutadana (Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet); docent TIC (Foment de Terrassa) i gestora de projectes (E1DOS Dinamització Social).

El 2016 es reincorpora a l’equip de la Fundació com a tècnica investigadora.