Directora 

Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (últim any cursat a la Universitat Bielefeld, Alemanya) (2001). Postgrau en Estudis sobre Joventut per la Universitat de Lleida (2004). Màster en Polítiques Públiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra en col·laboració amb la John Hopkins University (2010).

El 2001 va entrar a formar part de l'Institut d'Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Ferrer i Guàrdia, com a investigadora, fins que a 2005 passà a ser coordinadora de l'ens. El 2015 va assumir la direcció de la Fundació. Ha estat autora i ha dirigit investigacions i formacions en l'àmbit de les polítiques de joventut, l'educació, l’ocupació, l'associacionisme, la participació i la gestió de la diversitat cultural.

Des de 2003 formadora de l'Escola Lliure El Sol en l’àmbit de sociologia. Tutora del “Curs de Planificació, coordinació i gestió de les polítiques de joventut” organitzat per l’Agència Catalana de Joventut (2011 i 2013).

Experta en l’anàlisi, disseny i avaluació de polítiques de joventut, polítiques públiques i planificació estratègica, tant per a Administracions Públiques com a entitats.