Col·laborador

Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona; Màster en Documentació Digital per la UPF; Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques i Postgrau en Tècniques Editorials per la UB. Col·labora amb la Fundació assesorant al Centre de Documentació, així com en la implementació i manteniment de les aplicacions web i suport informàtic.