Tècnic/a de recerca social aplicada

Barcelona, España

 La Fundació Ferrer i Guàrdia ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir una plaça de tècnic/a en recerca social aplicada de l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació. Aquesta persona serà encarregada de donar suport ens els estudis en els que treballa la Fundació. 

El termini per presentar candidatura finalitza el dia 22 de setembre de 2023.

Funcions

 • Recerca i anàlisi de dades a partir de fonts secundàries i primàries
 • Cerca i anàlisi d'informació de forma autònoma
 • Redacció d'informes
 • Tractament de dades estadístiques
 • Conducció o suport en dinàmiques participatives i anàlisi dels resultats
 • Preparació de documents de suport per a presentacions de resultats
 • Redacció, seguiment i avaluació de projectes i memòries

Perfil i competències

 • Grau o llicenciatura en Sociologia o en Ciències Polítiques i de l'Administració
 • Nivell avançat de català i castellà
 • Coneixements avançats en ofimàtica i en entorns de treball telemàtics
 • Coneixement en metodologies i tècniques quantitatives i qualitatives
 • Coneixement en metodologies i eines de participació i participació digital
 • Capacitat alta de treball en equip i d'autonomia personal
 • Habilitat per a la redacció de documents i informes
 • Capacitat d'anàlisi crítica i resolució de problemes

Es valorarà

 • Coneixements teòrics i/o pràctics en polítiques educatives, de participació, de joventut i/o d'altres de les polítiques públiques vinculades als àmbits de treball de la Fundació
 • Experiència en mètodes i tècniques d'investigació quantitativa i qualitativa
 • Experiència de treball en l'administració pública, en consultoria en política pública o en recerca
 • Experiència i habilitat en la gestió integral d'un projecte (disseny, gestió del treball de camp, anàlisi de dades, presentació de resultats i redacció d'informe)
 • Capacitat de comunicació (oral i escrita) 
 • Formació i/o experiència en polítiques d'igualtat de gènere
 • Coneixements de llengua anglesa
 • Carnet de conduir
 • Coneixement i experiència en l'àmbit associatiu

Què oferim?


 • Contracte indefinit
 • Jornada completa de 37,5 hores setmanals
 • Lloc de treball a Barcelona, amb la possibilitat de realitzar una part de la jornada en modalitat de teletreball 
 • Flexibilitat horària
 • Salari d'acord amb l'escala salarial de l'entitat i el perfil i experiència prèvia aportada
 • Incorporació durant la segona quinzena d'octubre
 • Formació contínua
 • Equip de treball jove i multidisciplinar, bon ambient laboral, projectes d'innovació social i de recerca
¿Qué hacemos?

Consulta nuestros últimos proyectos

PROYECTOS