MLP Edicions

MLP Edicions

El libro que tienes en las manos es fruto del anhelo de compartir un camino que, basado en dos métodos educativos complementarios, querría llegar a vertebrar una voluntad constructora, en el horizonte de una sociedad más libre y más fraterna, y de una vida más plena y más feliz.
  • Col·laboracions, núm. Acacia, 7
  • Edició: Fundació Ferrer i Guàrdia i Editorial Clavell. Barcelona, 2010

Amb la publicació d'aquestes jornades ens ha semblat oportú obrir un espai de debat i reflexió sobre el paper de les associacions en el processos de generació de ciutadania.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 10
  • Edició: Barcelona, 2010
  • Preu: Exhaurit

Ateneus Laics i Progressistes, en col·laboració amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, pretén fer un treball de recuperació de la memòria històrica del moviment ateneísta, tenint en compte la dispersió de la informació en el territori, molta d'ella confiscada.

  • Col. Quaderns d'Història , núm. 3
  • Edició: Barcelona, 2009