MLP Edicions

MLP Edicions

A l'activitat d'estiu s'hi aboquen tots els esforços per aconseguir que sigui la millor experiència educativa de l'any. Aquest llibre aporta eines per facilitar la preparació d'una activitat d'estiu.

  • Col. Quaderns d'Educació Popular, núm. 6
  • Edició: Barcelona, 2007
  • Preu: 11€

La ciutadania condiciona i determina la qualitat de la democràcia. És la ciutadania la que ha construit les democràcies. A la democràcia, doncs, no li calen més adjectius.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 6
  • Edició: Barcelona, 2007
  • Preu: 8€

Aquest treball pretén situar els temes de salut en el marc d'una organització laica i d'esquerres. És una eina per al debat que vol contribuir a l'elaboració de propostes pedagògiques i pràctiques d'actuació sana en l'associacionisme popular.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 5
  • Edició: Barcelona, 2007
  • Preu: 8€