MLP Edicions

MLP Edicions

Som aquí per convidar a pensar pel nostre compte. Per atrevir-nos a ser lliures en conciència. Per aplicar la visió laica -diversa i diferent com la vida mateixa- als espais de la reflexió i de la quotidianitat.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 7
  • Edició: Barcelona, 2008
  • Preu: 8€

La història del Consell Nacional es construeix paral·lelament a l'articulació dels diferents poders democràtics des de l'anomenada transició espanyola. Xavier Domènec construeix no solament una història del CNJC, sinó una interpretació del paper que al llarg d’aquests 25 anys ha jugat el CNJC en relació amb el poder polític català.

  • Col. Quaderns d'Història , núm. 1
  • Edició: Barcelona, 2008
  • Preu: 12€

La problemàtica ecològica ha posat al descobert les inconcruències de la societat industrial. Aquest llibre és una guia per afrontar els reptes ambientals que les generacions joves hauran de superar en un futur.

  • Col. Quaderns d'Educació Popular, núm. 7
  • Edició: Barcelona, 2007
  • Preu: 12€