Col. Quaderns d'Història

Col. Quaderns d'Història

En els textos que ara presentem és on rau, probablement, el llegat més intens del que va ser l'opció i el compromís de Ferrer. Aquesta selecció d'articles, recollits en diferents moments i mitjans, reflecteixen la seva evolució personal, la seva passió per la llibertat.

  • Col. Quaderns d'Història , núm. 5
  • Edició: Barcelona, 2010
  • Preu: 9€

Aquest llibre té la seva pròpia història. I quan es publica, el 1908, –primer en forma de sis fascicles quinzenals a partir de gener i, després, en forma de llibre el mes de maig– és quan es posa en marxa, pròpiament, el moviment escolta. El redactat definitiu de l'edició original deu molt, però, a l'experiència que Baden-Powell havia dut a terme els primers dies del mes d'agost anterior, quan va organitzar i dirigir un campament amb 24 nois a l'illa de Brownsea.

  • Col. Quaderns d'Història , núm. 4
  • Edició: Barcelona, 2010
  • Preu: 12€

Ateneus Laics i Progressistes, en col·laboració amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, pretén fer un treball de recuperació de la memòria històrica del moviment ateneísta, tenint en compte la dispersió de la informació en el territori, molta d'ella confiscada.

  • Col. Quaderns d'Història , núm. 3
  • Edició: Barcelona, 2009