2014

  • Data: Tercer quadrimestre 2014
  • Monogràfic: Informe Ferrer i Guàrdia 2014
  • Data: Segon quadrimestre 2014
  • Monogràfic: Educació, valors, ciutadania...
  • Entrevista: Jaume Pieres
  • Data: Primer quadrimestre 2014
  • Monogràfic: La recerca de la felicitat... Opcions personals, polítiques públiques...?
  • Entrevista: Pablo Faura