ImatgeButlletiCampanyaProgramesEn les eleccions generals del 28 d’abril, els i les joves tenen l’oportunitat de decidir quin serà el proper govern. Està en joc si es donarà resposta a totes aquelles problemàtiques i preocupacions de la joventut com poden ser l’atur juvenil, l’accés a l’habitatge, o la formació. Per donar a les persones joves les eines per triar quina formació política pot defensar millor els seus interessos hem agafat els seus respectius programes i hem resumit totes aquelles propostes dels partits que van dirigides a la joventut. De cada programa electoral hem triat les cinc propostes que hem considerat més rellevants pels joves en qüestions d’emancipació i participació política.

Consulta el cartell resum de tots els programes aquí.

PSOE

Els socialistes són els qui tenen un programa electoral més llarg i on es menciona les “joves” i “joventut” fins a gairebé un centenar de vegades. Hi consta un apartat dedicat exclusivament al jovent, però en el seu conjunt hi consten prop de 40 propostes concretes dirigides als i les joves, entres les que destaquem les següents cinc:

 • Un pla de xoc pel Treball Jove, que inclou 50 mesures amb 2.237 milions d’euros per realitzar en els propers 3 anys i que consisteix a millorar les oportunitats de treball i formació dels joves.
 • El restabliment de la renda bàsica d’emancipació pel lloguer de l’habitatge per als joves amb ingressos baixos.
 • Desenvolupar l’Estatut del Becari perquè les pràctiques laborals incloguin una remuneració i es limiti l’encadenament de períodes de pràctiques.
 • La millora del sistema de beques d’estudi a la universitat, l'ESO i el batxillerat amb una quantitat fixa.
 • Proposa debatre la possibilitat d’ampliar el sufragi actiu i passiu a partir dels 16 anys.

PP

El Partit Popular també incorpora 12 mesures en el seu programa per als i les joves per facilitar la incorporació al mercat de treball, impulsar la seva formació i el seu accés a l’habitatge. Les paraules “jove” i “joventut” hi apareixen 19 vegades i l’apartat de joventut està compartit amb infància. Algunes de les seves propostes són:

 • Reducció de la cotització social per a la contractació de persones joves
 • Ajudes per a joves embarassades i famílies joves, amb especial atenció a la formació i la continuació d’estudis.
 • Afavorir el lloguer als i les joves incentivant als propietaris amb una deducció fiscal dels ingressos derivats de la renda del lloguer, així com desenvolupant una assegurança d’arrendament que cobreixi l’impagament del preu del lloguer per part de l’inquilí.
 • Suport a la joventut en el medi rural amb incentius als emprenedors.
 • Impulsar l’Agenda de Digitalització del Món Rural per lluitar contra la despoblació i incentivar el relleu generacional i l’atracció de persones joves.

Cs

Ciutadans porta per a aquestes eleccions generals un programa polític amb 170 propostes de les quals 9 mesures van orientades a les persones joves. La paraula “joves” apareix 7 vegades en el seu programa. Entre les mesures que proposen destaquem:

 • La creació d’un complement salarial garantit que començaria a aplicar-se entre els i les treballadors/es joves per fomentar salaris dignes.
 • La promoció d’una nova llei d’igualtat pel col·lectiu LGTBI facilitant l’accés a allotjament transitori per les persones LGTBi que es veuen forçats a marxar de casa pel rebuig familiar a la seva orientació sexual.
 • La implementació d’una llei de prevenció i atenció integral en matèria de drogues i adiccions amb especial èmfasi en la publicitat del joc i les apostes.
 • Suport a l’emprenedoria del món rural amb una tarifa reduïda per a joves menors de 30 anys.
 • Promoció i millora de la formació dual.

UP

Unides Podem incorpora en el seu programa tot un seguit de mesures per aconseguir l’emancipació efectiva de les persones joves. “Joventut” i “Jove” apareixen 20 vegades en el programa. De les 9 propostes concretes adreçades als joves, fem menció a aquestes cinc:

 • Reconeixement del vot a partir dels 16 anys.
 • Establiment de la gratuïtat de la universitat pública i la formació professional.
 • Disseny d’una política contra les cases d’apostes amb la prohibició de la seva publicitat.
 • Creació d’un parc de lloguer públic a preus assequibles on la joventut tindrà un accés prioritari.
 • La implementació d’un pla de desenvolupament rural prioritzant l’accés a la terra pels joves.

VOX

En aquesta comparativa de programes electorals no podia faltar un dels nous actors en l’escenari polític: Vox. Segons les enquestes, el partit d’ultradreta podria entrar a les Corts amb força i podria disputar la tercera o la quarta posició. El seu programa electoral es basa en 100 propostes que abasten tots els àmbits però on no hi ha un apartat específic per a joventut. De fet, la paraula “joves” hi apareix només una vegada i la seva única proposta pels joves és:

 • Afavorir el primer treball dels joves menors de 24 anys exonerant les cotitzacions socials als empresaris en la seva primera contractació per un període màxim de 2 anys.

ERC

En l’àmbit polític de Catalunya, Esquerra Republicana presenta en el seu programa un conjunt de mesures pels joves que defensarà al Congrés i al Senat. “Jove” i “Jovent” són paraules que es repeteixen 33 vegades en el seu programa i es plasma amb 13 propostes concretes. Ocupació i habitatge digne, educació de qualitat i oci alternatiu on es fomenti la salut i el consum responsable són alguns dels posicionaments que defensaran a Madrid en matèria de joventut. Aquestes són algunes de les propostes que destaquem:

 • Impulsar el dret a vot a partir dels 16 anys.
 • Reclamar el traspàs a Catalunya de la competència i els recursos de les beques universitàries.
 • Exigir transparència, informació i recursos pels territoris on s’acull a joves migrats sols per tal d’agilitzar processos, planificar les arribades i la seva futura integració.
 • Incrementar i millorar els mecanismes públics d’intermediació laboral per evitar el recurs a empreses de treball temporal i agències de col·locació privades.
 • Crear un pla integral contra la violència masclista destinat al col·lectiu jove.

JXC

Finalment, Junts per Catalunya presenta un programa electoral on mencionen 42 vegades la paraula “jove”, amb 25 propostes dedicades als i les joves, i amb un apartat íntegrament dedicat als joves. Les seves propostes responen al repte de combatre l’atur juvenil a través dels incentius fiscals als empresaris, millorant la formació i establint vincles entre l’empresa i la universitat. Les mesures més destacades són:

 • Impulsar la formació professional dual, així com la formació universitària dual.
 • Establir beques de segona oportunitat remunerades per a joves sense feina ni estudis per tal que tornin al sistema educatiu.
 • Lluitar contra l’atur jove augmentant els incentius als contractes en pràctiques, formació i aprenentatge amb bonificacions a les cotitzacions socials.
 • Demanar el traspàs de recursos i una part del parc d’habitatges buits de la SAREB a Catalunya per desenvolupar una política d’habitatge per a joves amb una oferta de pisos privats i públics que faciliti l’emancipació.
 • Establir beques per a joves per a pràctiques no-laborals en empreses i entitats sense ànim de lucre amb remuneracions equivalents al 50% del Salari Mínim Interprofessional.

cartell PropostesJoves28A

Altres partits que també inclouen mesures per a joves en els seus programes electorals són el PACMA i Recortes 0. Els animalistes proposen el foment de l'orientació professional i acadèmica des de la secundària, l'atorgament de més beques educatives, l'expropiació de pisos buits en mans de bancs per posar-ho a la venda i al lloguer social, i un pla contra la violència masclista entre els joves. En total, el programa de PACMA incorpora 10 propostes adreçades als i les joves. Recortes 0 contempla 7 mesures adreçades a la joventut com és revertir les retallades en educació, un pla de xoc contra l'alça del preu de l'habitatge i formacions per a joves per modernitzar els sistemes productius tradicionals.