Amb la voluntat de donar el màxim de difusió i preservar el fons documental, la Biblioteca Ferrer i Guàrdia a anat posant en format digital documents originals de Ferrer, llibres de l’Escola Moderna i alguns documents històrics relacionats.

Durant el 2016, el nostre Arxiu Digital ha tingut un nou impuls amb la digitalització de nous materials. Això ha estat possible gràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Les publicacions digitalitzades són:

 • FERRER GUARDIA, F: L'espagnol practique. Cours complet. Garnier Hermanos Editores, París, 1897. 528p
 • PI I MARGALL, F: La qüestió de Catalunya. Escrits i discursos. Societat Catalana d'Edicions, Barcelona, 1913. 164p
 • ZOLÀ, E: Trabajo. Volumen II. Casa Editorial Maucci, Barcelona, s.d. 96p
 • Vvaa: Patriotisme et colonisation. Les Temps Noveaus, París, 1903. 398
 • Congreso Revolucionario Internacional de París, Septiembre 1900. Librería Sociológica, Buenos Aires, 1902. 308p
 • TUSQUETS, J: Orígenes de la revolución española. Editorial Vilamala, Barcelona, 1932. 250p
 • BONNARD, L: Nociones de idioma francés. Publicaciones de la Escuela Moderna, Barcelona, 1903. 182p
 • NIERGAL, M. I: Évolution des mondes. Suivi de l'histoire des principaux progrés de l'astrnomie. Chleicher frères Éditeurs, París, s.d. 181p.
 • PARAF-JAVAL: Les faux droits de l'home et les vrais. Groupe d'Études Científiques, París, 1907. 136p
 • SARÉNINSKI, V: L'home libre du salaire. Charleroi, París, 1894. 112p
 • RIERA, A: La semana trágica. Relato de la sedición e incendios en Barcelona y Cataluña. Barcino, Barcelona, 1909. 298p
 • SAUERWEIN, C: Historia de la tierra. Publicaciones de la Escuela Moderna, Barcelona, s.d. 160p
 • RUBEN, E. y LA VERNE, B: Evolución de los seres vivientes. Publicaciones de la Escuela Moderna, Barcelona, s.d. 206p
 • CHAVET, G. i WARNIER, G: Esperanto manuel. Librairie de l'esperanto, París, 1908. 176p

Tot aquest material es suma a un ampli catàleg de documents, revistes i fotografies que majoritàriament comprenen el període de 1900 al 1915, i el posem al servei d'investigadors i estudiants que vulguin aprofundir en la pedagogia de principis del s. XX. La digitalització d'aquest material ens dona la possibilitat, a més, de difondre'l molt més enllà de les nostres fronteres, ja que Ferrer i Guàrdia és un personatge que desperta un gran interès arreu del món.

Pots consultar a la nostra web els documents de que disposem, i per accedir a descarregar-los només cal que ens ho demanis:
http://biblioteca.ferrerguardia.org

Amb el suport de

cultura h3