Jornada ACTIVA'T. Empoderament, inclusió juvenil i millora de l'ocupabilitat des de la participació associativa 

El passat dijous, dia 10 de desembre, es realitzà una jornada organitzada per la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia que sota el títol Empoderament, inclusió juvenil i millora de l’ocupabilitat des de la participació associativa, pretenia obrir un espai d’aprenentatge, d’intercanvi d’experiències i debat respecte la transició laboral juvenil i el paper de l’associacionisme com a actiu per al desenvolupament d’aptituds i competències vinculades a l’àmbit professional.

L’acte es dugué a terme en el marc del Programa Activa’t, una iniciativa impulsada per la mateixa fundació que promou la incorporació de joves en situació d’atur a entitats, amb l’objectiu de fomentar que els i les joves en aquesta situació activin els seus coneixements i les seves habilitats mentre es troben en la cerca de feina a través de la seva implicació en el teixit associatiu.

Jornada ACTIVAT 009La jornada es va realitzar a la Sala d’Actes de la Direcció General de Joventut. La directora de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Sílvia Luque, fou l’encarregada de conduir la jornada, que s’estructurà en dues parts: una primera compresa entre les 10h i les 12h, en la que diverses persones expertes exposaren el seu punt de vista sobre la realitat juvenil i el desplegament de polítiques d’ocupació juvenils i, la segona part es desenvolupà entre les 12h i les 14h, conformada per dues taules d’experiències des d’on diversos professionals explicaren com l’associacionisme incidia, o havia incidit, en el desenvolupament de la seva vida laboral.

Pau Serracant, sociòleg de l’Observatori Català de la Joventut i coordinador de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012, fou l’encarregat d’encetar el torn de ponències, i ho féu amb una anàlisi general de la situació de les persones joves, fent especial èmfasi en els afectes de la crisi socioeconòmica sobre la realitat juvenil: augment de l’atur juvenil, de la temporalitat i de les ocupacions infraqualificades; increment de la participació política, més enllà del vot a les eleccions; creixement de la migració de les persones joves amb alt nivell formatiu a altres països, etc.

A continuació, es reproduí la intervenció enregistrada de Manuel Souto-Otero, professor de la Universitat de Bath, virtualment va posar l’accent en la importància de l’educació no formal, aquella que s’adquireix en l’àmbit de la formació no reglada, d’entre els quals en destaca el món associatiu. El professor incidí en que algunes de les competències que es desenvolupen exercint l’associacionisme, com ara la capacitat d’organització i de treball en equip, són també les més valorades en el si del mercat laboral; tot i que es fa difícil la correlació de les dades donat que les terminologies emprades en ambdós àmbits són molt diferents.

Jornada ACTIVAT 024La tercera intervenció es centrà en l’anàlisi del sistema de Garantia Juvenil a l’Estat Espanyol. Maria Àngels Cabasés i Agnès Pardell, doctores i professores a la Universitat de Lleida, realitzaren una exposició crítica sobre el funcionament de la Garantia Juvenil, una iniciativa de la UE destinada a oferir feina o ofertes de formació als i les joves desocupats/des, en un període màxim de quatre mesos. Les ponents apuntaren que la centralització de la gestió de la Garantia Juvenil a l’Estat espanyol dificulta que aquesta s’adapti a les diverses realitats “locals”. Per altra banda, la lentitud del procés d’inscripció i aplicació de la Garantia també és un impediment per abordar situacions d’emergència econòmica i social. La seva principal tesi resideix en la importància del desenvolupament d’una reforma del model productiu que incrementi l’ocupació, de manera que fins que aquesta no es produeixi, l’atur juvenil serà sent una problemàtica a Espanya.

Amb les experiències presentades poguérem conèixer algunes activitats en les que es van destacar les competències i habilitats adquirides en la trajectòria associativa que es vinculen al món laboral. Andreu Carreras, consultor de Base Technology & Information Services, obrí el torn d’intervencions en el que ens presentà com des de BaseTIS es valoren les competències, capacitats i habilitats adquirides a través de la participació, ja que aquestes encaixen amb la filosofia d’aquesta consultora TIC i el seu model organitzatiu que es fonamenta en una estructura horitzontal i una potenciació de l’autonomia dels diferents serveis amb la finalitat de donar una resposta òptima als clients i organitzacions que contracten els seus serveis.

Jornada ACTIVAT 025Gonzalo Candanedo, per la seva banda, explicà la seva vinculació amb el Casal de Joves Obriu Pas, de Barberà del Vallès, i com aquesta activitat associativa havia condicionat la seva trajectòria personal (formativa i laboral). Actualment, Candanedo és el Secretari General de l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya. Aquesta entitat juvenil potencia el relleu en l’equip directiu. Això significa que les persones que en formen part d’aquest òrgan des del primer dia saben que la seva etapa no es perllongarà en el temps, ja que es considera que una entitat juvenil ha d’estar dirigida per joves. De manera que una de les tasques a desenvolupar en els diversos càrrecs que desenvolupen les persones a l’oficina tècnica de Casals de Joves de Catalunya, és planificar la seva “sortida” de l’entitat.

Núria Ramon, Presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), presentà la campanya #TéSentit, que s’està impulsant enguany des del CNJC i des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB). A través d’aquesta iniciativa, es pretén dinamitzar la incorporació dels joves al món associatiu, destacant sis de les capacitats o competències que es poden adquirir a través de l’activitat associativa: el coneixement d’altres realitats, el foment de l’anàlisi crítica de l’entorn, la capacitat de marcar-se objectius col·lectius, el foment de l’empatia i la intel·ligència emocional, el desenvolupament de l’escolta activa i l’autocrítica i la capacitat i voluntat de transformar la realitat. Per altra banda, s’ha establert un lloc web de referència on es poden trobar diversos recursos, tant per les persones interessades en incorporar-se al teixit associatiu com per les pròpies entitats. A través d’aquesta pàgina es pot consultar un mapa de les entitats de la ciutat de Barcelona i descarregar materials relacionats amb la realitat associativa juvenil.

Jordi Crisol, consultor de màrqueting polític a Think O’clock, explicà com el seu projecte empresarial nasqué d’una associació destinada a la difusió i a la comunicació política, que amb el pas del temps s’embarcà en activitats lucratives. La importància de la xarxa relacional i dels coneixements adquirits amb aquesta experiència associativa foren determinants per la creació empresarial de Think O’clock, a l’igual que fou determinant en la seva trajectòria formativa la seva vinculació a entitats de lleure educatiu, que fins i tot, feren variar la seva opció formativa.

Jornada ACTIVAT 044Per la seva banda, Aida Mestres, ens explicà, a través d’un vídeo, com la seva implicació a la Cooperativa de Consum La Trilla, l’havia conduït a obrir l’Ecotendeta, una botiga de productes ecològics a Barberà del Vallès. Amb la seva experiència associativa conegué l’àmbit de productes ecològics i la seva gestió amb proveïdors, adquirint els coneixements necessaris per tal d’emprendre aquesta experiència d’autoocupació.

Tancant la ronda d’intervencions, en Raimon Carreras i la Carla Fontanella, vinculats a l’educació en el lleure i a l’associacionisme cultural, explicaren el projecte de la Casa de Colònies Montpol, un espai obert a grups d’infants i joves, però també encarat al desenvolupament de diversos projectes de caràcter cultural, ambiental o social. En destacaren que la seva trajectòria associativa i laboral havia estat molt vinculada i que la retrospecció els hi feia adonar-se que molts cops costava definir els límits entre ambdues. La constitució de la gestora Carai (que actualment es vincula a la Casa de Colònies Montpol) neix dels seus neguits personals i de les seves passions, “ens permet fer els que més ens agrada i el que millor sabem fer”.

La jornada fou tancada per Hungria Panadero, tècnica investigadora de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, que explicà el plantejament del Programa Activa’t i el seu funcionament. Al llarg de la seva intervenció, es destacà la relació de reciprocitat que pretenia establir aquesta iniciativa entre les entitats i les persones joves aturades. Per una banda, les persones joves en situació d’atur poden desenvolupar una activitat en el si del món associatiu que contribueixi a la millora de les seves competències, però no només això, ja que l’associacionisme a més del creixement personal podem vincular-ho a la transformació social. Per la seva banda, les associacions poden incorporar suport per a realitzar les seves activitats i, d’aquesta manera, també propiciar l’obertura de l’entitat a les persones joves del municipi. 

* Aquest projecte compta amb el suport de diferents organismes i institucions.