Joan Puig i Elías fou director de l'Escola "Natura" i president del Comitè Executiu de l'Escola Nova Unificada (CENU). Amb motiu de posar el nom de plaça de Francesc Ferrer i Guàrdia a la plaça d'Urquinaona de Barcelona; digué en el seu discurs:

"El mestre no ha de fer de la intel·ligència de l'infant un magatzem de les seves idees, sinó taller on l'infant elabori i cultivi les pròpies.

Ni escola obrera ni escola burgesa. Escola Nova Unificada, en la qual cada infant, pel sol fet d'haver nacut, tingui dret que l'Escola sigui per ell com una mare integral que nodreixi el seu cos, el seu cor i el seu pensament, fins que arribi a home, que estigui en disposició de bastar-se a si mateix.

En aquest Comitè, igual els representants proletaris com els de la Generalitat, han posat de manifest d'una manera rotunda el seu fervor per l'escola dels nostres amors, ja que sempre hem sabut posar-nos d'acord, sense que fins al moment hagin hagut d'efectuar cap votació.

Ferrer, dies abans de morir, havia dit: "A mi més que l'obra, em mata el nom". Vaig aprendre la lliçó d'aquelles paraules i he procurat passar desapercebut, considerant la popularitat com el pitjor enemic de qui hagi de portar a terme una obra fonamental.

Ha transcorregut més d'un quart de segle de l'afusellament de Ferrer, i avui no seríem dignes d'ell, si en posar la placa i donar el seu nom a una plaça de la ciutat que el veié treballar i morir, no fossin l'organització, els homes i les idees que ell estimava, per les quals vivia i per les quals morí, les que parlessin, havent conquerit ja per sempre l'alba d'un món nou; havent preparat ja abans que ella alborés, un grapat de mestres d'ànima nova que seran els fars de noves Escoles.

Si en aquests cinc mesos de guerres i dificultats, enemics encoberts o descrats, no haguéssim assolit que la pedagogia nova de l'ideal de les nostres vides no s'hagués difós amb pinzellades de llum a tots els àmbits; si no poguéssim proclamar en veu alta que l'Escola Nova Unificada a Catalunya ha obert a Barcelona solament ja un centenar de Grups Escolars, amb més de seixanta mil infants, que l'Escola Oficial, en el transcurs de la seva existència, havia assolit donar Escola escassament a trenta-quatre mil infants. Si no poguéssim proclamar que l'Escola Nova Unificada que avui estima tot el poble de Catalunya, és la filla de l'Escola Moderna que nasqué en les nostres ànimes amb hàbit d'infinit, no sentiríem com sentim ara l'orgull de poder parlar en nom de la CNT.

Aquesta és, des d'ara, la plaça de Francsc Ferrer i Guàrdia!"

Discurs de Puig Elies dedicant la plaça d'Urquinaona a Ferrer i Guàrdia