Missió i valors


Missió

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és una entitat sense ànim de lucre que des del 1987 treballa en els àmbits de laïcitat, joventut, educació, participació democràtica, ciutadania europea i polítiques públiques, generant coneixement, aportant propostes estratègiques i assessorament a les administracions públiques i donant suport al moviment associatiu, a fi de promoure l'emancipació ciutadana, d'acord amb els ideals ferrerians de lliurepensament, autonomia, igualtat i cohesió social.


Visió

La Fundació pretén convertir-se en un think tank de referència en la investigació, l'assessorament i el disseny de polítiques públiques vinculades a l'educació, la joventut, la laïcitat, les llibertats civils i la participació ciutadana, fomentant l'emancipació i la participació ciutadana activa i crítica.


Valors

 Aprofundiment democràtic i associacionisme   Promovem la construcció d'una ciutadania activa i participativa.  

 Apoderament juvenil 
Aportem eines per aconseguir l'emancipació de les persones joves.  

 Educació Propugnem l'enfortiment de l'escola pública influint en el disseny de polítiques educatives i generant coneixement. 

 Laïcitat i pensament crític  Reivindiquem la llibertat de consciència individual i la preservació d'un espai públic lliure i igualitari.


Francesc Ferrer i Guàrdia
(1859 –1909)

Ferrer i Guàrdia fou un activista lliurepensador que, sense formació pedagògica prèvia, va comprometre la seva vida amb l'ideal d'emancipació humana a través del seu projecte educatiu: l'Escola Moderna. L'objectiu de Ferrer era proporcionar a la infància una educació que els permetés ser ciutadans lliures i crítics.

Biografia