Georgina Gilart Esteve  

Coordinadora del programa Compromís  

Graduada en Ciències Polítiques a la UAB i Màster en Polítiques Públiques i Socials a la UPF i John Hopkins University, amb formació complementària en gènere, interculturalitat i participació. Prèviament, ha treballat en organitzacions dedicades a la promoció dels drets humans com a tècnica de projectes.  

Veure publicacions

Veure projectes