La Fundació Ferrer i Guàrdia ha elaborat la recerca La bretxa de gènere en competències digitals i les seves conseqüències en l’ocupabilitat de les dones. Factors que determinen l’elecció d’itineraris STEM, amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Les ciències, tecnologies, enginyeries i matemàtiques (STEM per les seves sigles en anglès), tenen un paper protagonista en el desenvolupament i implantació de noves tecnologies que caracteritzen l’anomenada quarta revolució industrial, com són la robòtica avançada, el big data, la intel·ligència artificial, machine learning, blockchain, nanotecnologia, etc.

Actualment la presència de dones en aquestes disciplines formatives, així com en el sector laboral, és notablement baixa i aquesta realitat podria consolidar una nova desigualtat de gènere en un sector en clar creixement.

Aquesta recerca analitza els factors que poden determinar l’elecció dels itineraris STEM entre les dones joves de Catalunya a partir de l’anàlisi de dades sobre l’estat de la qüestió i el desenvolupament de tècniques qualitatives amb la participació de diferents col·lectius de dones: joves que finalitzen l’ESO, que cursen un batxillerat científic o tecnològic o que estan cursant un grau, màster o doctorat STEM. De forma paral·lela s’han fet entrevistes a persones expertes en la matèria que treballen en el sector laboral i universitari i s’han analitzat diversos projectes enfocats a augmentar la presència de les dones en sectors STEM.

Els resultats de la recerca estableixen una sèrie de factors que determinen l’elecció d’itineraris STEM. Aquests factors es poden agrupar en 1) els factors socioculturals, com la construcció social del gènere, la divisió sexual del treball, la manca de referents femenins o l’entorn social; 2) els factors individuals, com la identitat de gènere, la confiança i seguretat de les dones, les expectatives de futur o l’afinitat per les STEM; 3) els factors institucionals formatius, com el model pedagògic, la relació amb el professorat o l’estatus de les formacions; i 4) els factors institucionals laborals, com la percepció d’ocupabilitat, les pràctiques informals laborals o el temps i treball.

L’anàlisi d’aquests factors en relació als projectes que es desenvolupen per tal d’augmentar la presència de dones en el sector STEM, permet formular una proposta de línies de treball estratègiques: fomentar la confiança i seguretat de les dones en relació a les seves habilitats i capacitats en l’àmbit STEM, reforçar les expectatives de futur que aquestes puguin tenir, fomentar l’afinitat per les STEM, visibilitzar les dones referents, deconstruir els estereotips de gènere i en l’àmbit laboral, potenciar l’accés de les dones a aquest sector a curt termini i treballar per assolir un mercat de treball igualitari i just.

Consulta la recerca aquí.