Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia, en el marc del projecte Segurnet, s’han elaborat cinc unitats didàctiques amb l’objectiu de capacitar als i les joves per gestionar la seva pròpia identitat d’una manera conscient i responsable en aquests espais virtuals. Aquests recursos també els donen eines perquè siguin capaços de gestionar situacions en què es vulneren els seus drets o els d’altres.

Imatge Segurnet Unitats didàctiques

Les unitats didàctiques presenten dinàmiques participatives per orientar i abordar les intervencions en l’àmbit de les pantalles i per facilitar l’aprenentatge de les competències necessàries per fer un ús adequat de les noves tecnologies. Un major coneixement sobre el funcionament i riscos associats a les xarxes socials i a l’ús de pantalles contribuirà a la formació d'una actitud més crítica dels i les joves.

Unitat 1: Identitat digital

La primera unitat pretén ajudar als i les joves a prendre consciència del que es publica a internet sobre un mateix i, d’aquesta manera, a reflexionar sobre l’impacte que pot tenir la informació publicada. Un cop feta l’anàlisi, la dinàmica els dona recursos perquè siguin capaços de crear una “presència en línia” de manera conscient.

Unitat 2: Petjada Digital

En aquesta dinàmica participativa es proposa prendre consciència que el contingut que es publica a la xarxa deixa un rastre permanent.

Unitat 3: Món físic i virtual

Els objectius d’aquesta unitat didàctica inclouen prendre consciència de la diferència entre tot allò que involucra el món físic i el món virtual. Així mateix, aprendre a identificar les diferents intencionalitats a les xarxes socials.

Unitat 4: Privadesa

Les activitats proposades en aquest àmbit pretenen ajudar als i les joves a ser conscients de l’interès que la seva vida privada té per a la resta de persones. Així doncs, a partir d’aquí, que puguin identificar qui pot arribar a accedir a la informació que comparteixen a internet i establir mesures per protegir-la.

Unitat 5: Respecte

En aquest espai l’objectiu és que els i les alumnes analitzin les diferents situacions de les relacions socials i que identifiquin els sentiments de la resta de persones. Un cop adquirits aquests coneixements, l’objectiu és que proposin diàlegs alternatius a circumstàncies concretes per millorar les relacions i prevenir els conflictes a les xarxes socials.

Materials

Unitats didàctiques sobre l'ús de les TIC i les xarxes socials