Des de la farmto tableFundació Ferrer i Guàrdia compartim les reivindicacions de la vaga feminista, per a la igualtat entre homes i dones, i animem a la ciutadania a adherir-se a les convocatòries proposades per les entitats feministes i els sindicats.

Les desigualtats entre homes i dones s’expressen en múltiples àmbits i tenen múltiples dimensions; tant en el domèstic, com en el laboral i ambdós estan fortament interrelacionats. Pel que fa a l’àmbit laboral, cal esmentar indicadors com la bretxa salarial, la diferència entre el salari mitjà entre homes i dones és del 26%. Són les dones les que tenen major proporció de parcialitat en les jornades laborals, de reducció de les mateixes i dels consegüents impactes en la minoració dels ingressos i de les prestacions vinculades al treball, com l’atur, o les pensions. Les raons de la bretxa salarial són múltiples però en destaca l’impacte que té sobre les trajectòries laborals de les dones la cura dels infants (95% de les jornades reduïdes per cura d’infants són de dones), mentre aquest impacte pràcticament no es percep entre els progenitors homes.

L’estudi de les desigualtats, dels elements que les provoquen, l’elaboració de propostes de política pública i de plans d’igualtat que contribueixin a la reducció de les mateixes, són part de la nostra tasca i del nostre neguit diari. I avui, volem sumar la nostra veu a la resta de veus feministes, reclamant igualtat.