FotoSignaEixamLa Fassina, situada al carrer Molí número 21 de Rubí ha estat des de l’any 1989 la seu de l’Esplai Eixam, entitat membre d'Esplais Catalans-ESPLAC. L’any 1997 la Fundació Ferrer Guàrdia va adquirir l’immoble, en compliment d’un dels seus objectius: el suport associatiu expressat en la contribució a la patrimonialització del Moviment Laic i Progressista, al servei de la estabilitat del teixit associatiu i d’una millor i més eficaç realització de les activitats del conjunt de les entitats que en formen part.

Amb la signatura avui del nou conveni la Fundacio prorroga la cessió d’ús d’aquest local i ambdues entitats manifesten la voluntat de continuar treballant plegades, pel desplegament i enfortiment de les entitats de lleure educatiu, laiques i progressistes.