L'equip de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia ha participat en el projecte internacional:" Outdoor Play and sustainable development in educative structures", en el marc del programa Erasmus+ de la Unió Europea, en col·laboració amb la Ligue de l'enseignement, la Universitat de París, Jouer pour viure, Children's Scrapstore i Encís. Aquest projecte està basat en l'experiència anglesa del "Scrapstore Playpod", entitat que treballa a les escoles per tal de promocionar el desenvolupament sostenible en els jocs a l'aire lliure i les estructures educatives, alhora que incideix en el desenvolupament dels infants i la seva creativitat. En el marc general del projecte hem pogut constatar com existeixen diferències en els tres entorns de referència respecte la gestió dels diferents espais de lleure educatiu en el marc dels entorns escolars i com també són diversos els espais de lleure interlectius. Tot i aquestes, hem pogut constatar com la implementació transforma el pati escolar i les relacions que es donen entre els infants d'unaJoc manera molt positiva.

Aquest projecte ha permès amb la seva implementació reflexionar al voltant d'aspectes vinculats amb el joc dels infants des de diferents vessants:

  • Quins materials volem/utilitzem per promoure el desenvolupament del currículum.
  • Quines “affordances” ens ofereixen aquest materials.
  • Quins límits posem/tenen aquests materials.
  • Quins riscos acceptem com a educatius.
  • Com ens posicionem i ho treballem com a equip.
  • Com plantegem les propostes educatives? (Quantitat de materials, tipus, estètica, ...)
  • Com acompanyem als infants? Quin és el nostre rol?

Podeu consultar la síntesi dels informes en els següents enllaços:

Síntesi general implementació Espanya: castellà.

Síntesi general implementació França: francès.

Síntesi final: català, anglès, francès.