Els plantejaments discursius de la Fundació Ferrer i Guàrdia han partit sempre d’una anàlisi acurada de la realitat juvenil. Els estudis sobre joventut ens han permès disposar de l’evidència a partir de la qual elaborar les nostres teories. Alhora, el coneixement de les condicions de vida dels i les joves ha permès disposar d’un coneixement imprescindible per definir les polítiques desenvolupades per tal d’ajustar-les a les necessitats reals.

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia ha assessorat i donat suport en matèria de joventut a l’administració local per a l’actualització dels seus plans locals de joventut. Aquests s’han elaborat seguint les directrius de la Direcció General de Joventut, incorporant una diagnosi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut i la participació dels i de les joves del municipi, així com dels agents vinculats a la realitat juvenil.  

Durant aquest primer semestre de 2016 s’ha donat suport tècnic als plans locals de joventut de vuit municipis:

  • L’Hospitalet de Llobregat
  • Terrassa
  • Vic
  • Ripollet
  • Sant Sadurní d’Anoia
  • Vallbona d’Anoia
  • Carme
  • Abrera

També ens trobem impartint una formació pionera en el disseny de planificació estratègica amb el suport de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona. En total hi participen gairebé una vintena de tècnics i tècniques que realitzen les seves tasques amb realitats molt diverses. Aquesta formació preveu com a resultat que cada participant realitzi el disseny del Pla Local de Joventut del seu propi municipi amb un assessorament individualitzat.  

CursPolitiquesJoventut