FFG Subvencions2021

El Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia han presentat l’informe “La Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona 2021”. Es tracta d’un estudi que analitza les  principals característiques de les ajudes concedides pel consistori en projectes d’entitats. L’objectiu del document és generar coneixement sobre els requeriments i criteris per a l’atorgament de subvencions en el marc de la convocatòria de concurs públic. 

Amb l’objectiu de millorar els serveis adreçats a les associacions de la ciutat, des de l’any 2013 la Fundació Ferrer i Guàrdia col·labora amb el Consell d’Associacions de Barcelona en la publicació d’aquest informe

 

 

Reducció del 6% dels projectes presentats 

En la convocatòria 2021 s’han presentat un total de 6.045 projectes, dels quals han estat subvencionats el 75% de les sol·licituds. Es tracta d’un percentatge de concessió superior que l’any anterior, però es detecta una disminució del 6% en el nombre de projectes presentats.  

Els districtes on s’han destinat majors partides de subvencions han estat: Sant Martí, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella. Els àmbits temàtics amb més projectes subvencionats van ser: Cultura (23,1%), Esports (11,4%) i Comerç de proximitat (9,3%). En canvi, els que menys recursos han obtingut han estat Consum (0,2%), Usos del temps (0,3%) i Innovació democràtica.  

Les associacions i fundacions continuen representant el gran gruix de sol·licitants de subvencions. La mitjana de l’import atorgat ha estat de 4.430 euros. No obstant això, la meitat de les 10 subvencions amb una major assignació pressupostària han estat concedides a empreses no cooperatives.  

 

La pandèmia va provocar renúncies en 1 de cada 10 projectes 

La pandèmia i les restriccions de mobilitat van afectar significativament l’activitat subvencional durant el 2020. En concret, va provocar que 1 de cada 10 projectes presentats va haver de renunciar parcial o totalment. El 31% dels projectes es van poder executar i justificar a partir de la flexibilització dels terminis.  

 

Més flexibilitat i suport econòmic per a entitats sense ànim de lucre 

Des del CAB es proposen cinc recomanacions a l’Ajuntament de Barcelona per millorar la transparència i l’accés a fonts de finançament per a les entitats. Entre les propostes es destaquen, entre d’altres, prioritzar les entitats sense ànim de lucre, flexibilitzar els terminis d’execució i consolidar el suport econòmic a les estructures associatives estratègiques.  

En el 2021, l’Ajuntament de Barcelona va disminuir en un 1% el pressupost dedicat a subvencions i projectes d’entitats en convocatòria pública. Les comptes públiques van comptar amb una partida de 20,16 milions d’euros.