Portada Informe Segurnet 2018La Fundació Ferrer i Guàrdia publica l'informe "Segurnet 2018: Infants i joves davant les noves tecnologies. Bretxa i educació digital". En aquest estudi s'analitza l’ús de les noves tecnologies per part dels i les joves, l'impacte que tenen les TIC en les desigualtats socials i en les noves bretxes digitals, i es proposa com s'haurien de gestionar els aparells i les aplicacions digitals a l'aula i en l'àmbit privat. Les conclusions de l'informe és que la bretxa digital és un fenomen de desigualtat que encara es manté avui dia. Pràcticament la totalitat dels joves es connecten a diari a Internet i tenen un bon coneixement dels dispositius i el programari, però això no vol dir que en sàpigan fer un ús adeqüat i responsable. L'altra conclusió de l'informe és que per reduir les bretxes digitals cal fer una aposta clara a favor de l'educació digital per part de tota la comunitat educativa.

Bretxa Digital

Les TICs amplifiquen les desigualtats que s’estructuren en base a la renda, al gènere, o al nivell d’estudis i això tindrà un enorme impacte en l’economia, però també en la concepció de la ciutadania i de la participació social. La bretxa digital és la versió moderna de l’analfabetisme i caldria atorgar-li una atenció similar a la que van suposar les mesures alfabetitzadores del passat.

Segons l’Informe Societat Digital a Espanya, que va presentar l’any 2018 la Fundació Telefònica, un total de 24 milions d’espanyols entre 16 i 74 anys es connecten a diari a Internet (98% dels joves i 43,7% dels adults entre 64 i 74 anys), però per l’altra banda, només el 31% dels espanyols compta amb competències digitals avançades i el 23% té habilitats digitals bàsiques. Aquestes dades són alarmants i ens mostren com d’urgent és una acció preventiva però també la normalització d’una educació digital per a tots i totes.

El nivell d'estudis i el gènere també influeixen en el tipus d'ús que es fa a la xarxa i quins són els continguts que es consumeixen. Mentre que el nivell de renda pot suposar una barrera d'accés a Internet als col·lectius més desafavorits.

 Educació Digital

L'educació digital és el conjunt de valors, pautes, consells i bones pràctiques associats a l’ús adequat –assenyat, controlat, sostenible, adient, pertinent i pedagògic- de les tecnologies de la informació i la comunicació (Torres, a Institut Municipal d’Educació de Barcelona, 2014). Aquesta no ha de limitar-se en determinades etapes de l’educació sinó que ha de contemplar totes les fase d’aprenentatge al llarg de la vida.

Més enllà de les noves tecnologies, l'educació s'ha d’abordar des de l’ètica, l’antropologia o la sociologia. Saber quines eines necessiten les persones per exercir el seu paper de ciutadans digitals. L’enfocament, ha de ser el d’incorporar a tots els actors socials en la construcció d’una nova societat digital (Faura, 2017). L’escola ha de preparar la ciutadania per afrontar els reptes que hagin de veure amb problemàtiques reals que tinguin en el seu dia a dia.

Aconseguint tenir una escola preparada, amb una infraestructura corresponent, amb docents formats i formades i amb temps per part d’aquests per preparar les sessions s’aconseguirà desenvolupar una educació digital completa. S’ha de preparar a l’alumnat per gestionar la seva utilització de les noves tecnologies tant dins de l’aula com fora d’aquesta.