La Fundació Ferrer i Guàrdia  ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir tres places de tècnic/a vinculades al Programa de Garantia Juvenil finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu. Per tant, els candidats hauran de ser menors de 30 anys i estar inscrits/es com a beneficiaris/àries de l'esmentat programa i com a demandants d'ocupació al SOC.

Concretament, s'ofereixen places de tècnic de recerca social aplicada, que s'encarregarà de donar suport en els estudis en què treballa l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques; de comunicació, que ajudarà en les activitats de difusió i comunicació; i de projectes, que donarà suport a la redacció, gestió, seguiment i avaluació dels projectes de l'entitat.

Per consultar les ofertes de feina:

- Tècnic/a en recerca social aplicada

- Tècnic/a de projectes

- Tècnic/a de comunicació

El termini per presentar les candidatures finalitza el proper dimecres 17 d'octubre i requereix incorporació immediata.