FFG EconomiesTransformadoresDes de la Fundació Ferrer i Guàrdia estem realitzant una recerca sobre les Economies Transformadores focalitzada en les persones joves per encàrrec de La Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques. Es tracta d'una investigació pionera que vol descobrir els interessos de la joventut pels models econòmics i de consum alternatius en l'àmbit de la roba o l'alimentació, així com en les limitacions que condicionen un consum conscient envers l'economia transformadora o en la seva col·laboració amb entitats del sector. 

L'estudi es centrarà en una metodologia qualitativa. Es faran 10 grups de discussió amb representativitat de joves de tot el territori català i amb col·lectius joves vinculats a projectes de transformació social. A banda, es complementarà l’estudi amb l’impuls d’un breu formulari que pretén ampliar la participació d’altres col·lectius de joves. Aquest comptarà amb la difusió de serveis de joventut, entitats juvenils i col·lectius de l'economia social i solidària. 

Les entitats col·laboradores en aquest estudi són Esplais Catalans, l'Escola Lliure El Sol, la Federació de Casals de Joves de Catalunya, Consell Nacional de la Joventut, Consell de la Joventut de Barcelona, així com diversos Serveis Municipals de Joventut, entre d'altres. 

A partir dels resultats dels grups de debat i del formulari, s'elaborarà un informe amb les principals conclusions sobre els interessos i els reptes a la participació de les persones joves en les Economies Transformadores. 

A la Fundació portem el darrer any treballant intensament en la integració d'eines digitals de suport a la dinamització des d'una perspectiva de la inclusió digital. En el treball de camp d'aquesta recerca, es faran servir programaris d'ús intuïtiu i que poden donar resposta a les diferents etapes de la investigació. En destaquem en el marc d’aquest estudi el disseny i la implementació d’un formulari que, tot i no tenir la voluntat d'assolir una mostra representativa, innova respecte la brevetat de continguts (preguntes) i el disseny en relació als models d’enquestes adreçades a joves. Considerem que els resultats d’aquesta metodologia pilot ens aportarà noves metodologies per copsar les realitats juvenils.