PortalParticipaCatalunyaLa Generalitat de Catalunya ha presentat aquest dijous el portal ParticipaCatalunya.cat en el marc de la celebració de la Setmana de Govern Obert. Es tracta d'un espai digital per a la comunitat especialitzada en la participació ciutadana per afavorir l'intercanvi de coneixement i experiències. Una presentació on ha participat la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Sílvia Luque, com a representant i referent de l'ecosistema participatiu a Catalunya. 

La benvinguda de l'acte ha anat a càrrec del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé. En les seves paraules, el nou portal vol esdevenir "un hub de talent en matèria de participació", que a la vegada, "facilitarà la connexió entre els principals nodes de participació arreu del territori". El conseller ha remarcat la voluntat del govern d'empoderar a la ciutadania en la presa de decisions públiques i d'avançar en la qualitat democràtica a partir de "la transparència, les dades obertes i la participació ciutadana". 

Posteriorment, el Director General de Participació Ciutadana, Ismael Peña-López, ha explicat alguns dels detalls del nou portal. ParticipaCatalunya.cat comptarà amb personal tècnic que facilitarà a la comunitat la tasca d'establir objectius i marcar un pla de treball, hi haurà un banc de recursos per compartir el coneixement, permetrà impulsar estratègies de formació i disposarà d'espais per celebrar jornades sobre qüestions específiques. 

"Aquest portal vol ser lloc d'acollida i trobada, de gestió i creació del coneixement, per fer comunitat i desenvolupar espais d'interacció i crear una xarxa pública", ha puntualitzat, Peña-López. 

La presentació de l'eina ha donat pas a un col·loqui amb la participació de la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Sílvia Luque, la Vicepresidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Astrid Desset, i el mateix Ismael Peña-López. La moderació ha estat a càrrec del periodista especialitzat en participació, Toni Forteza. 

En el torn de debat, Sílvia Luque ha incidit en la pluralitat d'agents i en l'existència d'un ecosistema molt desenvolupat en l'àmbit de la participació. "El portal no ha d'intentar suplir els espais de vertebració que ja existeixen, sinó acollir-los i trobar la manera de poder ampliar la seva relació amb altres", ha emfatitzat Luque, en al·lusió a comunitats com Metadecidim i Metacercles. 

En aquesta línia, des de la Fundació Ferrer i Guàrdia creuen que primer cal fer aquest reconeixement i diagnòstic dels diferents actors, però que es necessita també un acompanyament per part de l'administració. "És cabdal que hi hagi estructura, cert lideratge i recursos que acompanyin", ha remarcat Luque. A més a més, ha enumerat diversos reptes que caldria abordar en aquest fòrum d'experts com és la qualitat democràtica en els processos participatius, la hibridació i l'equilibri entre la participació presencial i online, així com l'abordatge de la bretxa digital per facilitar l’ús de les plataformes de participació digital a les persones amb més dificultats. 

Des de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), la seva vicepresidenta, Astrid Desset, ha reconegut la utilitat d'aquest nou portal pel món local. "Ens servirà com a punt de referència per poder teixir aliances, aprofitar experiències i bones pràctiques per poder-ho aplicar", ha afirmat Desset. Sobretot, ha assegurat que els municipis petits i mitjans en podran extreure molt profit ja que la majoria no compten amb tècnics de participació ciutadana. En aquesta col·laboració amb ParticipaCatalunya.cat, Desset puntualitza que l'ACM podrà aportar en l'àmbit de la formació, la transferència de coneixement i en l’elaboració de materials. 

Per últim, Ismael Peña-López ha explicat que després del portal, la intenció és que l'eina del Decidim, una plataforma de participació digital creada el 2016 per l'Ajuntament de Barcelona, s'estengui a tota Catalunya i es pugui fer servir per tots els ens locals sense grans costos. "És més que una eina de participació en línia, gestiona molt bé comunitats i interessos col·lectius", ha explicat el Director General de Participació Ciutadana, qui veu potencial perquè incorpori elements de dades obertes i utilitats per l'administració electrònica. En paraules seves, es tracta d'un "espai per cogovernar-nos".