FFG GentGranFoto: Ajuntament de Mataró

Des de Fundació Ferrer i Guàrdia estem acompanyant els Espais de Millora adreçats als referents tècnics en el desenvolupament de polítiques municipals destinades a les persones grans. Es tracta de deu sessions en format telemàtic en el marc del programa "Ciutats Amigues de les Persones Grans" de la Diputació de Barcelona, que tenen com a objectiu donar eines i recursos d’una manera molt pràctica en la implementació dels plans d'acció de diversos municipis en l'atenció a aquest col·lectiu. Concretament, estem donant suport a 8 municipis: L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Mataró, Igualada, Montcada i Reixach, Castellar del Vallès, Manlleu i Torelló.

L'objectiu dels Espais de Millora és oferir propostes d'acció, detectar oportunitats, determinar les metes, així com impulsar la participació de les persones grans en els diferents territoris. En aquesta edició, s'han definit col·laborativament 5 temàtiques clau per abordar en les sessions, per a les que es compta amb diferents experts/es referents en cadascun dels àmbits. En els Espais de Millora es tracten qüestions com la bretxa digital en les persones grans, l'estigmatització i els estereotips, la solitud no volguda, i els equipaments del futur, entre d'altres. 

En aquest projecte també s'acompanya als municipis en la introducció de millores en els seus plans d'acció, perquè puguin traslladar aquests coneixements a la realitat de cadascun dels seus territoris. A més, en els Espais de Millora es treballen qüestions tranversals com la comunicació, la interseccionalitat i l'avaluació de les polítiques adreçades a les persones grans. 

El programa "Ciutats Amigues de les persones grans" és una iniciativa promoguda per l'Organització Mundial de la Salut per promocionar l'envelliment actiu i la inclusió de les persones grans en els espais de participació i de decisió en tots els àmbits de la comunitat. Per ser considerada com una ciutat amigable, cal incorporar la perspectiva de les persones grans a la planificació de les polítiques i actuacions municipals, a partir de l'adaptació de les estructures i els serveis a les seves necessitats i capacitats.

Des de la Fundació hem iniciat una nova línia de treball adreçada a garantir els drets de les persones grans a través de la seva inclusió en les polítiques públiques. A l'entitat som especialistes en la planificació estratègica en àmbits com la joventut, la infància i l'educació. Amb aquesta línia volem treballar els valors ferrerians de promoció d'una ciutadania activa través de l'exercici dels seus drets també al col·lectiu de les persones grans.