antoniDes de la Fundació Ferrer i Guàrdia volem expressar el nostre condol per la mort d'Antoni Castells Duran. Lamentem informar que ens ha deixat aquest dimarts a l'edat de 78 anys. Des d'aquí volem donar el nostre suport als familiars i amics, així com mantenir en el nostre record a una persona compromesa amb la justícia social i la laïcitat. 

Doctor en Ciències Econòmiques, Antoni Castells va ser professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i ha estat autor de diverses publicacions. Una de les més conegudes és el llibre "Les col·lectivitzacions a Barcelona 1936-1939". Com a especialista d'aquest període, va estudiar en profunditat les col·lectivitzacions realitzades durant la Guerra Civil i la seva anàlisi continua sent avui en dia una eina de gran utilitat per conèixer la revolució econòmica que es va dur a terme a la zona republicana.  

Durant molts anys, Antoni Castells va ser membre del consell editor de la revista Espai de Llibertat, així com un col·laborador habitual de la Fundació Ferrer i Guàrdia i en diversos Informes Ferrer i Guàrdia. 

Sobre l'emergència de l'empitjorament de les condicions de vida de la joventut escrivia aquestes paraules a la nostra revista ja l'any 1999, però que mantenen en l'actualitat encara la seva vigència:  

"Els joves constitueixen un potencial de transformació i millora del present i el futur. Una societat que desconfia dels joves, els criminalitza i una part important els submergeix en la pobresa, és una societat malalta que es dirigeix cap a un futur pitjor que el present". 

Agraïts pel camí que hem compartit junts i per la seva generositat. En la nostra memòria sempre restarà la seva contribució a idealitzar una societat més justa i igualitària. Que la terra et sigui lleu.