flyer_cicledebats_PEC.png

Implicar a la comunitat educativa en la reflexió i el debat sobre el futur és el primer pas per planificar les polítiques públiques. Aquest és el cas de Torrelles de Llobregat on des de la Fundació Ferrer i Guàrdia estem donant suport en la diagnosi del nou Pla Educatiu de Ciutat. L'objectiu d'aquest planejament és consensuar amb tots els agents les línies d'actuació prioritàries. Una de les particularitats d'aquest Pla és la voluntat d'integrar l'educació a l'entorn natural, incloent tant l'escola com els processos d'aprenentatge al llarg de la vida, per tal d'aprofitar la situació privilegiada del municipi. 

Els patis i la natura són espais educatius amb un enorme potencial. En el cas de Torrelles, a més, l’entorn natural agroforestal concedeix a la localitat una oportunitat de cara les polítiques educatives. En aquest Pla es preveu incorporar propostes de la ciutadania per tal de repensar els espais oberts.  

En el marc de la diagnosi del Pla Educatiu de Ciutat, s'ha desenvolupat un cicle de tres debats temàtics amb la participació de la comunitat educativa, on s'ha comptat amb especialistes sobre cadascun dels àmbits abordats. 

En el primer debat anomenat "Institut escola: Projectes o espais?" es van abordar els reptes i oportunitats en torn la implementació d'un projecte d'institut escola. Al segon debat "Usos, riscos i aprofitaments de les TIC" es va reflexionar sobre els impactes de la integració de les TIC en l'educació, la importància de la capacitació digital i l'acompanyament en els usos digitals. En el darrer dels debats amb el títol "Espais oberts" es va aprofundir sobre les potencialitats de l'entorn natural en el projecte educatiu dels centres educatius i del municipi, els espais oberts com a espais educatius i la importància d'integrar la mirada d'infants, adolescents i joves a l'hora de repensar l'espai públic en clau educativa. 

Els experts convidats a les diferents sessions han estat: Ricard Aymerich, mestre i membre del Moviment Educatiu del Maresme, Sandra Gómez, investigadora de la Fundació Ferrer i Guàrdia especialitzada en l'impacte social de les TIC i el fenomen de la bretxa digital, Carme Cols i Pitu Fernández, una parella de mestres jubilats de Torrelles i creadors del web El Safareig dedicat a la infància i la natura. 

A la Fundació Ferrer i Guàrdia som especialistes en la planificació estratègica i en la dinamització de processos participatius en l'àmbit de l'educació. Concretament, hem elaborat els plans educatius de ciutat de Gavà i Sant Andreu de Llavaneres. A més, vam donar suport en el disseny del primer pla educatiu de barri de Barcelona i del planejament del districte de Ciutat Vella. En aquesta tasca de planificació estratègica, també desenvolupem plans locals d'infància i adolescència com el recentment aprovat a Sant Just Desvern