FFG ADDICCIONSPalau

Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia hem donat suport a l’elaboració del nou Pla de Prevenció de Drogues i Addiccions de Palau-solità i Plegamans pel període 2020-2025. L'objectiu del PPDA és prevenir i reduir el consum de substàncies que produeixen addiccions o dependència com són les begudes energètiques, les alcohòliques, el tabac, el cànnabis, els hipnosedants, la cocaïna i altres drogues, així com altres addiccions com poden ser el joc i l'ús de pantalles

Concretament, hem realitzat la diagnosi i el disseny d'aquest instrument de planificació que recull les línies estratègiques, els programes, projectes i actuacions que estructuraran les polítiques de prevenció al llarg dels pròxims quatre anys. Aquest pla estratègic és fonamental per ordenar els recursos disponibles i planificar-los per dur a terme una resposta eficient a les necessitats de la població.  

Aquest programa guia el seu abordatge a través de la informació i la prevenció, la detecció i la reducció de riscos, i l'atenció de l'addicció i la dependència amb o sense substància. S'han establert quatre àmbits d'acció: l'educatiu, el familiar, l'oci i el lleure, la ciutat - que inclouria el laboral - . A més s'ha incorporat tant la perspectiva de gènere i com la perspectiva comunitària. 

El PPDA incorpora accions perifèriques. Es tracta d'un tipus d'actuació que, tot i no tenir com a objectiu la prevenció i reducció de les addiccions, repercuteix de forma indirecta amb el treball de foment d'hàbits saludables, el benestar emocional, social, físic i mental, la creació de vincles, el treball en competències transversals i l'autoconeixement. Aquest pla es basa en el treball transversal dels diferents serveis municipals. Les accions estan orientades perquè s'impulsin des de diverses regidories, alhora que es fomenta la participació de la resta d’agents del municipi.

Per a l'elaboració del programa s'han fet fins a cinc sessions participatives amb joves i adolescents, dones, la comunitat i amb l'equip tècnic. També es va realitzar una enquesta comunitària. En total, prop de 200 persones han participat en el disseny del nou programa.