twitter

En les eleccions catalanes del proper 14 de febrer, les persones joves tenen molt a dir respecte el futur govern de la Generalitat. La pandèmia de la Covid-19 ha provocat una crisi econòmica i social i els i les joves són un dels col·lectius greument afectats. 

Segons dades de l'Observatori Català de la Joventut, l'any 2020 ha acabat amb un 27,3% d'atur juvenil. Només 1 de cada 10 joves rep algun tipus de subsidi o prestació d'atur. Entre els i les joves que treballen, un 46% té un contracte temporal. Tot això ha repercutit en la reducció de la taxa d'emancipació juvenil, que es situa en el 18,6%, la xifra més baixa de tota la sèrie històrica. La precarietat laboral de les persones joves dificulta el seu procés d'emancipació i inclusió a la societat, alhora que repercuteix en la seva salut. 

Per donar a les persones joves eines per decidir quina formació política pot defensar millor els seus interessos, hem analitzat els programes de les diferents formacions i hem resumit totes aquelles propostes dels partits que van dirigides a la joventut en qüestions laborals, de formació i d'habitatge. De cada programa electoral hem destacat les cinc propostes que hem considerat més rellevants pels i les joves en l'àmbit de l'emancipació i la participació política.

 

Consulta el cartell resum de tots els programes aquí.

Cs: 19 propostes

 1. Abonament cultural i esportiu per a menors de 26 anys. 
 2. Disposició de préstecs als joves menors de 35 anys per finançar part de l'entrada en la compra del primer habitatge. Es tractaria d'una cobertura del 50% per a habitages de valor a inferior a 250.000 euros. 
 3. Creació d'una renta d'emancipació per a menors de 35 anys.
 4. Pla de prevenció del suïcidi amb especial atenció als joves.
 5. Protecció de les persones joves davant el joc amb controls estrictes i limitació de la publicitat. 

PDeCAT: 52 propostes

 1. Establir beques de segona oportunitat per combatre el fracàs escolar.
 2. Crear ajuts pels estudiants de zones rurals a partir dels 16 anys per evitar discriminacions respecte l'estudiant metropolità.
 3. Reconèixer les competències de l'associacionisme com a valor afegit pel mercat laboral.
 4. Política d'habitatges de lloguer per a joves, amb la petició a l'Estat de més recursos i acordar amb la SAREB la cessió d'habitatges per a lloguer assequible, una part destinada al jovent. 
 5. Creació de programes de mentoria per integració de joves d'origen estranger, una integració social i laboral que vagi més enllà de l'educació obligatòria. 

ERC: 54 propostes

 1. Impulsar un pla d'emancipació juvenil amb 6.000 habitatges, així com incrementar l'actuat pressupost destinat a l'habitatge fins al 0,4% del PIB i una dotació anual de 1.000M d'euros. 
 2. Garantir la figura de l'orientador a cada centre educatiu, des de les escoles, fins a la FP i les Escoles Oficials d'Idiomes. 
 3. Desplegar un programa de noves oportunitats com a cartera de serveis conjunta (centres educatius, entitats, SOC), per potenciar la continuïtat formativa de l'alumnat. 
 4. Establir un salari català de referència per lluitar contra la precarietat laboral. 
 5. Programa de prevenció de salut mental i el suïcidi amb acompanyament del dol i potenciant l'educació emocional, així com el combat dels factors de risc i l'estigma social. 

PSC: 54 propostes

 1. Elaborar plans de detecció i tractament de noves addiccions com les apostes per Internet.
 2. Modernitzar i donar impuls a la FP dual.
 3. Creació d'un model propi de beques i ajudes a l'estudi en el marc d'un pla d'equitat educativa.
 4. Posar en marxa ajuts retornables per pagar l'entrada d'un pis per als menors de 35 anys.
 5. Pla de formació en habilitats digitals perquè els estudiants de qualsevol grau adquireixin aquestes competències. 

ECP: 53 propostes

 1. Pla de xoc contra l'atur juvenil.
 2. Ampliar el parc públic d'habitatge de lloguer per a menors de 35 anys.
 3. Establir un sistema de matrícules progressives a tots els nivells universitaris.
 4. Reforma de la Renda Garantida per ampliar el dret a joves majors de 21 anys.
 5. Incrementar recursos per a la salut mental dels joves.

CUP: 33 propostes

 1. Fer efectiva una renda bàsica de 735 euros.
 2. Pla de xoc contra l'abandonament dels estudis universitaris.
 3. Fixació d'un salari mínim a 1239 euros.
 4. Eliminar les ETT i recuperar la gestió del SOC.
 5. Impulsar una xarxa educativa pública única i gratuïta.

PP: 10 propostes

 1. Programa juvenil d'accés al primer habitatge a través d'un parc públic o convenis amb grans tenidors. 
 2. Impuls contrucció habitatge de protecció de lloguer per a rendes baixes i mitjanes.
 3. Creació d'un complement a les beques Erasmus.
 4. Adequar els programes de formació a la indústria 4.0.
 5. Incrementar les deduccions de l'IRPF a joves pel lloguer de l'habitatge habitual. 

Junts: 7 propostes*

 1. Establir una renda de suport a l'emancipació juvenil.
 2. Disposar d'habitatge social públic destinat a joves. 
 3. Desenvolupar un model de pràctiques universitàries remunerades.
 4. Impuls d'una FP dual amb dinamitzadors territorials.
 5. Garantir l'equitat en l'accés a la universitat, inclosos els màsters.

*Es tracta de 7 mesures adreçades a persones joves publicades en el llistat de les 50 mesures principals que volen aplicar. En el programa sencer de la formació, hi ha encara més propostes amb un capítol sencer dedicat a joventut. 

VOX: 0 propostes

En aquesta comparativa de programes electorals també analizem el cas de Vox tot i no tenir representació. Segons les enquestes, el partit d’ultradreta podria entrar al Parlament i formar grup parlamentari. El seu programa electoral de només 10 propostes, però, no incorpora cap mesura concreta adreçada a respondre les necessitats de les persones joves. De fet, l'única proposta que parla de joves és per empitjorar les condicions de vida dels menors estrangers no acompanyats.