MondialeMetiers FFGFoto: Mondial des Métiers 

La Formació Professional de Catalunya vol potenciar el sistema d'orientació dels itineraris de les persones joves amb un nou model de fira d'ocupació i educació. Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia hem elaborat un estudi a petició del Consell Català de la FP on analitzem la realitat de les fires al territori català per tal d'introduir millores que facilitin les transicions juvenils a l'hora d'escollir la seva carrera laboral. El principal objectiu és implicar a les empreses a participar activament en aquestes fires i en oferir experiències vivencials enfocades a la realitat laboral. 

En aquest informe es destaca que, en l'actualitat, només 20 de les 52 fires de Catalunya compten amb la participació del món empresarial. A la vegada, també s'ha mostrat l'existència d'un desequilibri territorial. Hi ha 15 comarques que no compten amb cap esdeveniment d'aquest tipus i la majoria de fires es concentren a la província de Barcelona.

Els resultats de l'estudi proposen la creació d'un nou model de fira que inclogui la participació de les empreses amb experiències vivencials i actuacions d'orientació permanents. També es vol fomentar l'organització sectorial dels esdeveniments i donar a conèixer els oficis més estratègics. L'objectiu és que les persones joves puguin aprofitar al màxim aquestes fires per decidir la seva vocació o per millorar competències laborals. Per aquest canvi de model s'ha agafat com a referència d'èxit el Mondial des Métiers de Lió. Es tracta d'una fira on assisteixen més de cent mil joves cada any i es donen a conèixer prop de 700 oficis gràcies a la participació d'empreses, federacions professionals, cambres de comerç i centres de formació.