FFG CIASJDLa participació infantil en els municipis ha reprès la seva activitat, malgrat la pandèmia de la covid-19, a través dels consells d'infància i adolescència. Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia estem dinamitzant aquest curs els consells de Sant Joan Despí i Terrassa de forma telemàtica. Es tracta d'espais consolidats on els infants poden intervenir en decisions dels seus municipis que els afecten directament amb projectes que treballen al llarg de l'any, però que la situació epidemiològica ha obligat a replantejar moltes de les activitats presencials.  

El Consell Municipal d'Infants i Adolescents de Terrassa (CMIAT) va aturar la seva activitat a causa de la pandèmia i es va iniciar de nou durant el mes de novembre. Per aquest motiu, s'ha continuat amb el mateix encàrrec del curs anterior amb l'objectiu de fer una campanya de sensibilització sobre residus i reciclatge i sobre camins escolars i mobilitat sostenible. Excepcionalment, en el nou curs no s'han fet eleccions i s'han mantingut la majoria de representants escolars de l'any passat amb la incorporació de voluntaris. La Fundació estem dinamitzant les sessions mensuals dels sis consells de districte de la ciutat. Actualment, s'han celebrat tres trobades del CMIAT i ja s'estan treballant en les diferents propostes per dur a terme la campanya de sensibilització. Entre les idees formulades pels infants, destaquem l'organització d'una jornada presencial a la riera per recollir escombraries, la composició d'un rap amb la col·laboració d'un artista terrassenc o la creació d'un mapa virtual on constin els punts problemàtics dels camins escolars

Els Consells d'Infants i Adolescents de Sant Joan Despí han pogut mantenir la seva activitat durant tots els mesos de pandèmia amb sessions telemàtiques. Des de la Fundació gestionem la secretaria tècnica i acompanyem aquest òrgan de participació infantil des de fa dos anys amb trobades quinzenals. Els consells d'aquest curs es van constituir al novembre on es van acomiadar els representants que acaben mandat i es va donar la benvinguda als recentment escollits. Tant el consell d'infants com el d'adolescents ja han escollit quines seran les propostes a desenvolupar fins al juny de 2021. Les seves principals actuacions giraran al voltant de donar a conèixer i com evitar les fake news, i la validació de propostes sobre el canvi climàtic. També seguiran avançant en la tasca iniciada el curs anterior sobre la reducció de residus i reciclatge, així com activitats sobre la igualtat de gènere

Des de la Fundació tenim àmplia experiència en la dinamització d'aquests espais que vehiculen la participació infantil. En cursos anteriors, vam constituir amb èxit els consells d'infants de Piera, Carme i Balsareny, així com hem reactivat consells com el de Premià de Mar. L’objectiu és que infants i adolescents puguin exercir els seus drets com a ciutadans i puguin tenir capacitat de decisió en aquells temes que els afecten.