Segregacioescolar Web FFGLa Fundació Ferrer i Guàrdia ha iniciat aquest mes de gener el suport a la dinamització de les comissions de treball del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB). Es tracta de grups de participació ciutadana en l'àmbit de l'educació i inclouen a membres de la comunitat educativa de la ciutat per tal d'elaborar informes que el CEMB, a través del seu plenari, després els trasllada a institucions educatives i al consistori amb una funció d'assessorament. En aquest curs, acompanyem la secretaria tècnica des d'on preparem i gestionem quatre comissions de treball sobre: segregació escolar, educació emocional i salut mental, escoles i entorn, i mapa escolar

Aquesta tasca s'està realitzant des del passat mes de novembre amb la intenció d'elaborar informes útils per a la millora educativa a finals de 2021. De moment s'han dut a terme les primeres sessions d'algunes d'aquestes comissions on s'han definit els objectius i s'han planificat els propòsits de les properes trobades. En aquestes comissions participen membres de la comunitat educativa com docents, estudiants, famílies i representants d'institucions educatives i de partits polítics, així com es conviden a experts de la matèria per tal d'arribar a unes conclusions i elaborar una sèrie de recomanacions. 

La comissió permanent del CEMB ha escollit les temàtiques a tractar durant aquest curs. En la comissió de treball de la segregació escolar es vol analitzar la distribució de l'alumnat en els centres educatius i com s'està fent la planificació i distribució de les beques i ajuts en les zones de major complexitat. En la comissió d'educació emocional es tractarà l'acompanyament en la gestió de les emocions i la salut mental als diferents agents de cada etapa educativa, així com la vessant comunitària i entre iguals. En la comissió de mapa escolar es vol definir la proximitat de l'escola pública i, finalment, la comissió d'escoles i entorn se centrarà en la transformació i el canvi pedagògic, en el paper de les entitats educatives, en la col·laboració entre centres i entitats, la contribució de les entitats i la seva intervenció en l'ecosistema educatiu. En les sessions de treball de les comissions, la Fundació s'encarregarà de preparar el material previ, convidar els experts, recopilar documentació rellevant i la dinamització dels debats.