s dissenyPLIA 3 dEl Ple de l'Ajuntament de Sant Just Desvern va aprovar aquest dijous el nou Pla Local d'Infància i Adolescència del municipi. Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia hem acompanyat en la diagnosi i el disseny d'aquest instrument de planificació estratègica per tal d'analitzar la realitat dels menors d'edat en aquest municipi, així com la definició d'objectius, l'elaboració de propostes d'actuació per a les polítiques municipals i la seva planificació. 

En les actuacions per desenvolupar la diagnosi, s'han realitzat sessions participatives amb tots els agents implicats: infants, entitats d'infància i adolescència, el personal tècnic i l'equip de govern de l'Ajuntament. En total, cinc sessions que s'han complementat amb un qüestionari qualitatiu per a adolescents i una enquesta ciutadana, del qual el resultat ha estat la participació de 132 persones. En el marc del disseny del Pla, s'han realitzat quatre sessions, dues obertes a la ciutadania, una amb el personal tècnic i una altra amb l'equip de govern, que ha comptat amb una participació total de 41 persones. Tot i la situació sanitària, s'ha superat el repte per tal de vehicular la participació infantil i adolescent amb sessions telemàtiques. 

El Pla Local d'Infància i Adolescència (PLIA) és un instrument de planificació estratègica per ordenar les prioritats i les actuacions municipals de manera transversal i que inclou la participació dels agents de la ciutat. L'objectiu d'aquesta eina és incorporar a la infància i l'adolescència en l'agenda política local per tal de millorar les seves condicions de vida i garantir els seus drets. Cal esmentar que per aconseguir el reconeixement de "Ciutat amiga de la infància", que atorga UNICEF juntament amb el Ministeri de Sanitat, un municipi ha d'incloure les veus, les necessitats, les prioritats i els drets dels nens i nenes en els seus programes i decisions públiques.

Des de la Fundació hem realitzat altres Plans Locals d'Infància i Adolescència en els municipis d'Esplugues de Llobregat i Vacarisses. Respecte a la participació, també dinamitzem Consells d'Infants i Adolescents com actualment estem portant a terme a Sant Joan Despí i Terrassa.