SessioPCJAltEmpordaL’Alt Empordà compta a partir d’aquest mes de setembre amb un nou Pla Comarcal de Joventut pel període 2020-2024. La Fundació ha donat suport en l’elaboració tant de la diagnosi de la realitat juvenil com del disseny de les polítiques de joventut del territori (locals i comarcals) per tal de definir una millor intervenció segons les necessitats i els recursos disponibles. En el marc del suport, s’han realitzat sessions participatives amb tècnics/ques comarcals i municipals, referents polítics, així com amb entitats juvenils.  

La singularitat de l’Alt Empordà és que es tracta de la comarca amb més municipis de Catalunya (en té 68) i que prop d’un 30% de la població juvenil és de nacionalitat estrangera. En aquest sentit, dues de les prioritats del futur pla se centren en la cohesió social i del territori per tal de fer efectives les polítiques de joventut. El pla també projecta polítiques de foment l’emancipació de les persones joves, amb actuacions en l’àmbit de les transicions juvenils (formació, ocupació i educació i el benestar de les persones joves). A la vegada, s’ha marcat com a fonamental el manteniment i reforç de l’equip tècnic del Servei de Joventut, així com el treball en xarxa entre les diferents àrees i serveis del Consell Comarcal i altres agents del territori. Cal destacar el paper del Servei Comarcal de Joventut en la provisió d’actuacions de suport als municipis a través de les figures de professionals de la joventut compartits/des, així com de projectes mancomunats. El pla compta amb 12 programes de treball i 27 projectes concrets, a les que s’hi sumen les actuacions desenvolupades per l’Oficina Jove de Figueres – Alt Empordà. La planificació estratègica de les polítiques de joventut comarcals són una eina de transformació al territori, ja que ajuda a conèixer en quines àrees es vol intervenir,  decidir a partir del coneixement i dirigir d’acord amb les decisions preses.   

Es tracta del 7è Pla Comarcal de Joventut que elaborem des de la Fundació Ferrer i Guàrdia. A inicis d’any ja vam presentar el Pla Comarcal de Joventut d’Osona 2020-2023, i l’exercici anterior es va aprovar el primer planejament comarcal juvenil de la província de Barcelona a la comarca de l’Alt Penedès; així com també hem donat suport a l’elaboració de la diagnosi del Pla Comarcal de Joventut del Maresme. A l’actualitat també estem treballant en el disseny dels plans locals de joventut de quatre municipis com són els de Vilassar de Mar, el Masnou, Manlleu i Font-rubí. Properament des de l’Observatori de la Joventut de Catalunya es publicarà “Consells Comarcals i Polítiques de Joventut: una anàlisi de l’Enquesta a municipis i comarques 2016-2017”, elaborat per l’equip de la Fundació.