La Fundació Ferrer i Guàrdia ha elaborat set unitats didàctiques sobre la Igualtat de Gènere. Aquestes dinàmiques participatives han estat elaborades en el marc del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, amb l’objectiu de conscienciar els i les joves de l’existència d’aquesta violència. La metodologia que s’hi presenta promou l’aprenentatge vivencial, basat en el pensament, per ajudar als i les adolescents a desenvolupar una cultura de la igualtat en les diferents relacions humanes.

Unitats didàctiques Igualtat de gènere

Unitat 1: Violència de gènere què és i que comporta

Els objectius de la unitat didàctica de violència de gènere inclouen conèixer què és i que comporta, quin tipus existeixen, adquirir les competències bàsiques per identificar els estereotips culturals-sexistes existents en les relacions i adquirir una imatge ajustada de la realitat envers aquesta violència.

Unitat 2: Violència de gènere en la nostra societat

Les finalitats d’aquesta unitat didàctica comprenen conèixer els diferents nivells de violència masclista (visible i invisible) i identificar situacions en les ocorre. Amb aquesta dinàmica es busca que els i les joves adquireixin una imatge ajustada de la realitat envers la violència de gènere i envers les dones assassinades per aquest tipus d’agressions.

Unitat 3: Violència del control i amor romàntic

Aquesta dinàmica pretén que els i les joves identifiquin els estereotips culturals-sexistes existents en les relacions, que aprenguin a desmitificar l’amor romàntic i a desenvolupar una cultura de la igualtat en les diferents relacions humanes.

Unitat 4: Els cicles de la violència de gènere

Aquesta unitat didàctica convida als joves a reflexionar sobre els diferents graus d’afectació de la violència en diferents situacions, així com a reconèixer i desmuntar frases legitimadores de les violències i comprendre i analitzar els cicles d’aquestes.

Unitat 5: Espais contaminats d’estereotips

Els objectius d’aquesta dinàmica inclouen detectar la violència simbòlica que s’exerceix socialment contra les dones i desenvolupar una actitud de rebuig contra aquestes situacions. Amb les activitats proposades es pretén que els i les adolescents reflexionin sobre les noves formes de violència contra les dones que hi ha a les xarxes socials i que siguin capaços de proposar noves formes de comunicació no sexista.

Unitat 6: Gènere i carreres STEAM

Les activitats d’aquesta unitat didàctica pretenen donar a conèixer la contribució de les dones al coneixement STEAM, l’evolució de la societat i els avenços socials. Mitjançant aquests coneixements els i les joves aprendran a valorar el paper de les dones en tots els àmbits de la vida més enllà dels seus rols de mares i/o cuidadores i veuran i analitzaran les dificultats que les dones han trobat i troben per ser valorades justament en el món STEAM. Finalment es pretén apropar les carreres STEAM a les alumnes del curs.

Unitat 7: Noves masculinitats

En aquest espai l’objectiu és que els i les alumnes reflexionin sobre l’existència de la masculinitat tradicional i identifiquin els estereotips de gènere que l’acompanyen i condicionen les nostres formes de vida. Amb aquests coneixements podran avaluar les conseqüències negatives d’aquesta masculinitat.

Materials

Unitats didàctiques sobre la Igualtat de Gènere