Per primera vegada l’Ajuntament de Barcelona posa a participació ciutadana part del seu pressupost d’inversions. La ciutadania tindrà la possibilitat de definir i de seleccionar, amb mecanismes de democràcia directa, projectes d’inversió per als districtes per un import de 75 milions d’euros.

El procés dels pressupostos participatius, s’inicia el dilluns 3 de febrer. Aquest coincideix amb el procés participatiu del Pla d’Actuació Municipal de Barcelona 2020-2023, que marca les línies estratègiques i els principals objectius i actuacions a desenvolupar al llarg del mandat.

Durant el 2019 la Fundació Ferrer i Guàrdia ha acompanyat i donat suport a la definició del procés participatiu impulsat per la Regidoria de Drets de la Ciutadania i Participació, aportant propostes i referents d’altres processos participatius i elaborant els documents del procés. Actualment, fem el suport a la coordinació general dels processos i la dinamització de la participació a dos territoris: el districte de Sant Martí, on ja havíem dinamitzat el procés participatiu del PAM 2016-2019 i el districte de Sants Montjuïc, on recentment hem dinamitzat el procés participatiu del Pla d’Actuació de la Muntanya de Montjuïc.

El procés participatiu s’estendrà entre el febrer i el juny d’aquest any. En la primera fase que va del 3 de febrer al 27 de març, l’entitat recollirà les propostes i els projectes d’inversió que proposi la població d’aquests districtes a partir de debats i sessions presencials, i de punts de participació itinerants als carrers, places i equipaments dels barris. Al llarg de tot el procés, gestionarem la participació virtual i desenvoluparem tasques de coordinació i suport dels processos tant cap a la resta d’equips dinamitzadors, com cap a l’interna del propi ajuntament.

Qualsevol persona, visqui o no a la ciutat, podrà presentar projectes d’inversió pels pressupostos participatius o propostes per a l’estratègia municipal als espais participatius citats anteriorment i a la plataforma de participació digital Decidim Barcelona, que centralitzarà tota la informació del procés participatiu i del debat públic de la ciutat.

Per a més informació dels processos i per a participar-hi: www.decidim.barcelona

Imatge PAM