El dimecres 29 de gener ha tingut lloc el Diàleg de Transparència “El foment de la transparència en l’acció subvencional” a l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La coordinadora de projectes, Hungría Panadero, i el tècnic de recerca, Martí Oliver, de la Fundació Ferrer i Guàrdia hi han presentat la recerca “La transparència en matèria de subvencions. Reptes i propostes de millors als ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, i la “Guia per a la millora de l’acció subvencional i el foment de la transparència. Propostes per a l’àmbit local”.

Presentació Guia Subvencions

Els sociòlegs i investigadors de la Fundació, Hungría Panadero i Martí Oliver, han exposat que l'objectiu de la recerca ha estat impulsar la transparència en matèria de subvencions a l'àmbit local.

A nivell metodològic s’han emprat tècniques tant quantitatives com qualitatives. Concretament, la Fundació Ferrer i Guàrdia ha treballat amb 28 municipis de més de 10.000 habitants, dels 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Pel que fa als procediments, per una banda, s’han realitzat dos seminaris de treball amb representants de transparència i subvencions de 18 ajuntaments de l'AMB. D'altra banda, s'ha portat a terme un qüestionari on-line a 17 ajuntaments de l'AMB sobre diferents àmbits de l'acció subvencional, així com una anàlisi documental de Plans Estratègics de Subvencions (PES) i Bases i Convocatòries de Subvencions.

La Guia inclou 32 propostes per implementar en matèria de subvencions en l'àmbit local, 20 experiències rellevants impulsades per diferents administracions i 44 preguntes d'autoavaluació per tal d'analitzar el grau d'implementació de les propostes. La presentació d'aquests recursos s'ha estructurat en cinc apartats:

  1. Governança de l’acció subvencional
  2. Pla Estratègic de Subvencions
  3. Seguiment i avaluació del Pla Estratègic de Subvencions
  4. Criteris de valoració de les sol·licituds de subvenció
  5. Publicitat activa

Guia per a millorar lacció subvencional i el foment de la transparència

Un total de 55 tècnics i tècniques de transparència, subvencions, gestió econòmica i contractació provinents d'ajuntaments, consorcis, diputacions, empreses públiques i consultories han assistit al Diàleg de Transparència.

Aquest projecte ha estat possible gràcies al finançament de l’Agència de Transparència de l’AMB a través de la Convocatòria de subvencions per a la recerca en l’àmbit de la transparència, l’accés a la informació pública i el bon govern, 2018-2019.

Descàrregues: