El dilluns 27 de gener el tècnic de recerca, Oriol Alonso, va presentar el Pla Intern d’Igualtat de Gènere de Masies de Voltregà 2019-2022, realitzat per la Fundació Ferrer i Guàrdia, a l’Ajuntament del municipi. Aquest projecte inclou un conjunt de mesures, polítiques i actuacions adreçades a eliminar les desigualtats i discriminacions per raó de gènere dels treballadors i treballadores del consistori.

PII Masies Voltregà

L’exposició del Pla Intern d’Igualtat de Gènere del municipi es va estructurar a partir dels vuit àmbits d’intervenció definits al projecte. Alguns dels àmbits que s’han desenvolupat en aquest pla han estat la cultura i la política d’igualtat de gènere, els usos del temps i conciliació de la vida laboral i personal, o elements el prevenció de l’assetjament, actituds sexistes i discriminació. Per cada un dels vuit àmbits s’han establert accions concretes que cal implementar:

L’acte de presentació del Pla va comptar amb l’assistència de la Diputada de l’àrea d’Igualtat de la Diputació de Barcelona, la Sra. Alba Barnusell, així com l'Alcalde de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà, el Sr. Sergi Vilamala, la tinenta d'Alcalde Sra. Verònica Ruiz i la regidora de Benestar Social i Igualtat Sra. Rosa Álvarez.

En conjunt, el Pla Intern d’Igualtat de Gènere de Masies de Voltregà inclou 20 propostes d’acció per potenciar un canvi intern de la pròpia organització de l’Ajuntament que promogui les capacitats i talents de les persones, garantit la igualtat de gènere.

Enguany seguim treballant en aquest àmbit amb l’elaboració del Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’empresa municipal Aigües de Manresa, que actualment es troba en la primera fase del procés.