Panoràmic 1

El 27 de novembre es va presentar el Panoràmic 2018 al Centre Sant Pere Apòstol. Les entitats que lideren la iniciativa, el Consell d'Associacions de Barcelona, la Fundació Pere Tarrés, l'Observatori del Tercer Sector i la pròpia Fundació Ferrer i Guàrdia, van exposar les conclusions de la fase qualitativa d’aquest projecte que ha servit per concretar i definir les diferents dimensions que han d'abordar les entitats per ampliar i reforçar la seva base social, un dels principals reptes de les associacions no lucratives a Catalunya.

En aquesta edició del Panoràmic, l’objectiu de la recerca qualitativa ha estat generar coneixement d’utilitat que permetés a les entitats no lucratives catalanes abordar el repte de la base social de manera eficient. La directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Sílvia Luque, va remarcar que és important treballar en una definició de la base social que doni resposta a l’heterogeneïtat de les entitats; aquesta és la primera de les reflexions que es recullen en el capítol de reflexions que tanca l’informe.

La recerca està constituïda per nou capítols en els que es recullen les diferents parts d’aquest estudi de caràcter qualitatiu: el marc teòric que ha fonamentat la recerca, la metodologia emprada, la realització de set grups de discussió distribuïts pel territori català i els resultats obtinguts pel que fa a les formes de construir la base social i les actuacions i eines de millora desenvolupades.

L’estudi conclou que l’enfortiment de la base social es relaciona amb el relleu en les responsabilitats, amb una participació activa de les persones vinculades a l’entitat i amb la cohesió i sentiment de pertinença a l’entitat. En definitiva, el Panoràmic ha contribuït a generar coneixement sobre les entitats no lucratives, i, concretament sobre com millorar la vinculació de les persones a les entitats.

Materials

El Panoràmic 2018: base social i participació a les entitats no lucratives de Catalunya