En el marc de la jornada de celebració dels 20 anys de la Xarxa d’Òmnia, l’Ismael Peña-López, Director General de Participació Ciutadana, va presentar els resultats del procés participatiu “Construïm l’Òmnia del futur”, dinamitzat per la Fundació Ferrer i Guàrdia junt amb altres entitats.

Xarxa Òmnia

La Xarxa Òmnia és un programa preventiu, socioeducatiu, comunitari i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat. Òmnia, és un programa universal d’intervenció social, que utilitzant com a instrument les eines TIC, cerca millorar i afavorir la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat.

El procés participatiu, promogut per la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals a petició de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, ha servit per fer una reflexió sobre el futur de la Xarxa Òmnia.

Els quatre eixos de debat del procés han estat les línies de treball del Programa Òmnia, els rols dels actors del Programa Òmnia, la metodologia d’intervenció comunitària i de treball en xarxa i com afavorir la inclusió social a través de l’ús de les TIC. Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia hem dinamitzat 11 sessions de treball. Aquest procés ha comptat amb la plataforma de participació online participa.gencat, la qual hem gestionat. També hem estat els responsables de les sessions autoorganitzades; destaquem que s’han portat a terme 10 sessions autogestionades amb 118 participants.

Així el Programa Òmnia s’obre camí cap al futur, adaptant-se a la nova realitat social, a les transformacions socioculturals i econòmiques, als nous perfils d’usuaris i usuàries i a l’evolució de les TIC, comptant amb la veu i opinions dels seus principals protagonistes.