Portada Estudi SubvencionsCABLes subvencions s’incrementen a bon ritme a Barcelona i cada vegada són més les entitats que opten al finançament públic. Aquestes són les principals conclusions de l’estudi elaborat per la Fundació Ferrer i Guàrdia juntament amb el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) i amb la coordinació de l’Oficina Central de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. Segons l’informe titulat “Diagnosi de les subvencions per a la realització de projectes, activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona 2018”, en el darrer any el pressupost destinat a finançar activitats i projectes de ciutat i de districte, desenvolupats de forma majoritària per les associacions de la ciutat, va ser de 22,6M d’euros, un increment del 8% respecte del 2017. L’estudi no analitza el global de les subvencions de Barcelona que és de 33,5 M d’euros, sinó una única convocatòria que suposa la partida més gran, un 67,5% del pressupost, en l'àmbit de les subvencions. 

En la convocatòria de subvencions del 2018 s’han presentat un total de 6.483 projectes i s’han concedit recursos públics al 73,7% de les sol·licituds. La mitjana dels imports atorgats ha estat de 4.599,5 d’euros. Per àmbits temàtics, Cultura (28,2%), Esports (15,5%) i Infància (11,8%) són les àrees que han disposat d’una major partida pressupostària. Segons territori, els districtes que disposen d’un percentatge més elevat de finançament han estat Sant Martí (15,4%), Sants-Montjuïc (14,8%) i Ciutat Vella (12,8%).

Des del punt de vista de l’associacionisme també s’ha registrat un augment del nombre d’entitats que presenten projectes. En total han estat 2.786, un 1% més que l’any anterior. D’aquestes entitats, un 21,3% no havien estat sol·licitants de subvencions a l’edició del 2017.

Consulta l’Informe

Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia hem elaborat de nou aquest informe anual que arriba a la seva 6a edició, duent a terme l’anàlisi de la convocatòria, de la resolució i l’explotació de totes les dades. L’objectiu de l’estudi és disposar d’un coneixement ampli dels requeriments i criteris en l’atorgament de subvencions en el marc dels concursos públics per a la realització d’activitats en l’àmbit de districte i de ciutat a Barcelona.

L’estudi també és un instrument del CAB per poder assessorar i donar suport a les entitats. A més a més, en l’informe s’inclouen algunes recomanacions des de la vessant associativa en matèria de subvencions . En aquest sentit, proposen potenciar les eines de coneixement de la realitat associativa de la ciutat, que les modificacions de criteris es debatin conjuntament entre el teixit associatiu i el consistori, que es facilitin espais de suport i reformulació de projectes, que es prioritzi l’associacionisme de barri, que la transparència respecte a les subvencions sigui més àmplia, i que només s’atorgui finançament públic a entitats sense ànim de lucre.